Султонали Маннопов

 
 

СУЛТОНАЛИ МАННОПОВ

СУЛТОНАЛИ МАННОПОВ1948 йилда Кува туманида таваллуд топган. Биринчи мусика сабоьини машхур санoаткор Таваккал Кодировдан олди. 1968 йилда Фаргона санoат билим юртини, 1974 йилда Фаргона педагогика институтининг (хозирги Фаргона Давлат университети) «Мусика ва ашула» факултетини тамомлади. Шу даргохда укитувчи, вилоят театрида дирижёр, директор, вилоят давлат филармониясида бадий рахбар ва яккахон хонанда булиб ишлади. Унлаб кушиклар муаллифи ва ижрочиси сифатида катор кушиклари республика радиоси ва телевидениеси фондидан урин олган.
«Анoанавий кушик ижроси», «Таваккал Кодиров», «Кушик олами юлдузлари», «Сунмас наволар», «Анoанавий кушик ижрочилиги услубиёти» (Р.Турсунов билан хаммуаллифликда) сингари илмий-оммабоп рисолалари чоп этилган.
У Узбекистон бастакорлари уюшмасининг аoзоси, унлаб куй ва кушиклар муаллифидир. 1992 йилда «Узбекистонда хизмат курсатган артист», 1999 йилда «Узбекистон халк артисти» фахрий унвонларига сазовор булган. 2001 йилдан Фаргона Давлат университетининг профессори лавозимида ижод килмокда.