Хамза театри

 
  Хамза номидаги мусикали драмма-театри. Кукон ш. Акбар Исломов кучаси, тел.:    554 11 94
  Хамза театри 1915й. Х.Х Ниёзий ва М. Мирокиловлар томонидан ташкил топган. 1987 йилдан янги бинога кучиб утган. Ташкил булгандан бери бир неча санъат арбоблари, халк артистлари етишиб чикан  булардан Тошхужаев Феруз, Азизов Азим, Рахматуллаева Ш.,Умарова Хурсаной Рахимов Бахром, Эргашев Сахобиддин, Жураева Ёкутхон, Негматова О. Юсупов Махмуд ва бошкалар. Мунтазам равишда кардош халклар ва Республика микиёсида курик фестивалларида катнашиб юкори уринларга сазовор булган.