Craftspeople Fergana

 
 
Artisan’s Name Type of Craft Address  Telephone, fax
1 Lyubov Semizorova Tapestry 44A-17, Navoi St., Fergana city 268277
2 Nilufar Toshtemirova Traditional clothes 82-67, A.Navoi St., Fergana city 260365
3 Natalia Yasinskaya Traditional clothes 52-26, Pushkin St., Fergana city 262661
4 Abdusalom Mamurov Ceramics 16, Dustlik St., Fergana city 236181